Уличен три-секционен LED светофар
Уличен три-секционен LED светофар

Уличен три-секционен LED светофар, със стрелки - 300мм, кръгъл