Пешеходен с таймер
Пешеходен с таймер

Пешеходен с таймер трисекционен 300мм, кръгъл