Пано
Пано

Пано с крачета, прахово боядисано или поцинковано 1850/1000 мм.