Сертификати

Нашата фирма е сертифициран производител от нотифициран орган на Европейската Комисия с рег. № NB 1871 от регистъра на Европейската Комисия и сме сертифицирани съгласно БДС 1517/2006, БДС EN.12899-1/2008,. БДС EN.12899-2/2008.

Въведена е Интегрирана система за управление БДС EN ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството, BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа, БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по отношение на околната среда.

 

Сертификат за съответствие 10 - С - 0002

Сертификат ISO 14001:2015

Сертификат ISO 18001:2007

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат за постоянни експлоатационни показатели 1871 - CPR - 0168

Декларация за експлоатационни показатели № 0168/1 - CPR - 2012 - 08 - 15 / 2018 - 08 - 15

Декларация за експлоатационни показатели № 0168/2 - CPR - 2012 - 08 - 15 / 2018 - 08 - 15

Декларация за експлоатационни показатели № 0168/3 - CPR - 2012 - 08 - 15 / 2018 - 08 - 15

Декларация за експлоатационни показатели № 0168/4 - CPR - 2012 - 08 - 15 / 2018 - 08 - 15

Декларация за експлоатационни показатели № 0168/5 - CPR - 2012 - 08 - 15 / 2018 - 08 - 15