Сертификати

Нашата фирма е сертифициран производител от нотифициран орган на Европейската Комисия с рег. № NB 1871 от регистъра на Европейската Комисия и сме сертифицирани съгласно БДС 1517/2006, БДС EN.12899-1/2008,. БДС EN.12899-2/2008.

Въведена е Интегрирана система за управление БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството, БДС ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа, БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда.

 

Сертификат за съответствие 10 - С - 0002

Сертификат ISO 14001:2015

Сертификат ISO 45001:2018

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат БДС EN ISO 50001-2018

Сертификат за постоянни експлоатационни показатели 1871 - CPR - 0168

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_1_2021 NA 2021-Основи за СПЗ - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_1_2021 NA 2021-Цели изделия - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_2_2021 NA 2021-Основи за СПЗ - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_2_2021 NA 2021-Цели изделия - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_3_2021 NA-2021-Основи за СПЗ - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_3_2021 NA-2021-Цели изделия - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_4_2021 NA-2021-Основи за СПЗ - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_4_2021 NA-2021-Цели изделия - 14.02.2021

Декларация за експлоатационни показатели - CPR_kastelo_5_2021 NA-2021-основи - 14.02.2021

Политика за безопасност на движението по пътищата