Обща информация

     „КАСТЕЛО“ ООД е Българска компания с предмет на дейност производство на стандартни пътни знаци, знаци и табели с индивидуални размери, билбордове, парапети, антипаркинг стълбчета и други средства за сигнализация, регистрационни табели и знаци за маркировки по размери и светлотехнически характеристики съгласно нормативната уредба на РБ. Ние предлагаме всички видове допълнителни съоръжения и оборудване за детски и спортни съоръжения на открито и закрито, паркоустройство и цялостни решения за спорт и забавление. 3D сигнатура за идентичност, светлоотразителни стикери за таксиметрови автомобили, удостоверения за категорийна символика в комплект с табела.

     Фирмата разполага с модерна производствена база със съвременното технологично оборудване, машини и специализирана техника позволяваща да се реализират потребностите на клиентите в най-кратки срокове. Наличието на висококвалифициран инженерен и технически персонал осигурява високо качество на продукцията.

     За да отговори на все по-високите изисквания на своите клиенти и обществото, компанията се стреми да се придържа максимално към европейските и световни стандарти за качество и безопасност.

     Всички продукти се произвеждат в собствена интегрирана фабрика разположена на 1958 кв.метра в гр.Стара Загора. „КАСТЕЛО“ ООД винаги взема под особено внимание качеството, издръжливостта и ергономичността, от голяма важност за нас са здравето и сигурността на хората и грижата за околната среда. Заедно с високо квалифициран и специализиран персонал всички продукти се произвеждат в съответствие с европейските и международни стандарти съгласно притежаваните от нас сертификати за качество.

     Нашата фирма е сертифициран производител от нотифициран орган на Европейската Комисия с рег. № NB 1871 от регистъра на Европейската Комисия и сме сертифицирани с-но БДС 1517/2006, БДС EN.12899-1/2008,. БДС EN.12899-2/2008.

    Въведена е Интегрирана система за управление / БДС EN ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството, BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа, БДС EN ISO 14001:2005 Системи за управление по отношение на околната среда.

     Използваните висококачествени материали и компоненти са с гарантиран произход и показатели от реномирани производители. Това се удостоверява със сертификати за качество съответстващи на изискванията на стандартите и нормативните документи. Продукцията на нашата фирма е с “ЕО – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ” и "СЕ” маркировка.

    За всички изделия се издава ЕО декларация за съответствие по БДС 1517/2006 и БДС 12899-.1 за които фирмата е сертифицирана от Орган за сертификация на ЕК.

     Всяка партида се придружава от проектна документация с-но заповед РД-11-508/05.05.2011 на Председателя на УС на А”ПИ”
Наши клиенти са Агенция ”Пътна инфраструктура”, Областните пътни управления, Общински администрации, водещи пътни и строителни фирми, бизнес-центрове, търговски вериги, хотели и др., както и фирми изграждащи и поддържащи Републиканска, Общинска и Градската инфраструктура.