Нашите партньори

        Наши клиенти са всички големи пътно-строителни компании в България, значителна част от Общините в Р България, както и големи индустриални и търговски предприятия.

        Сред тях са  “ ПИ ЕС АЙ” АД, “Топлофикация” ЕАД,  АЕЦ “Козлодуй”, Община София, Община Габрово, Община Стара Загора, Община Плевен и др.