"Кастело" ООД 

office@kastelo.bg 

 +359888375110, +359888375113, fax: +35942633033

Пътна сигнализация

Допълнителна сигнализация

Светофари и светофарни уредби

Съоръжения за паркове и грдини

 „КАСТЕЛО“ ООД е Българска компания с предмет на дейност производство на стандартни пътни знаци, знаци и табели с индивидуални размери, билбордове, парапети, антипаркинг стълбчета и други средства за сигнализация, регистрационни табели и знаци за маркировки по размери и светлотехнически характеристики съгласно нормативната уредба на РБ. Ние предлагаме всички видове допълнителни съоръжения и оборудване за детски и спортни съоръжения на открито и закрито, паркоустройство и цялостни решения за спорт и забавление. 3D сигнатура за идентичност, светлоотразителни стикери за таксиметрови автомобили, удостоверения за категорийна символика в комплект с табела.

  
 
Proekt
„КАСТЕЛО“ ООД стартира изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”
 
  

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 12.08.2021 г. стартира изпълнението напроект ДБФП № BG16RFOP002-2.089-2777-C01 по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Бенефициент: КАСТЕЛО ООД

Цел на проекта:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Кратко описание на проекта/информацията:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца

Стойност на проекта: 50 000 лева

© Kastelo.BG 2024 Всички права запазени.